Đại Hồng Chung 249kg Treo Giá Gỗ Lim Cho Chùa

Đại Hồng Chung 249kg Treo Giá Gỗ Lim là mẫu Chuông đồng mới nhất tại Bảo Long. Vật phẩm được đúc thủ công, tiếng Chuông ngân vang.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)