Đại Hồng Chung 250kg Đúc Bằng Đồng Đỏ

Đại Hồng Chung 250kg Đúc Bằng Đồng Đỏ được đúc thủ công hoàn toàn, chất lượng hoàn thiện tốt, tiếng Chuông chuẩn, được kiểm định.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)
Danh mục: