Đại Hồng Chung 291kg Màu Trầm Cổ Phớt Sáng Hoa Văn

Đại Hồng Chung 291kg Màu Trầm Cổ Phớt Sáng Hoa Văn được đúc trực tiếp tại xưởng Ý Yên, kỹ thuật đúc gia truyền. Chuông có tiếng hay, bền.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)
Danh mục: