Đại Hồng Chung 350kg Treo Giá Gỗ Lim

Đại Hồng Chung 350kg Treo Giá Gỗ Lim được đúc thủ công bằng đồng đỏ. CHiếc Chuông được kiểm định tiếng hay, hoàn thiện tốt.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)
Danh mục: