Đại Hồng Chung 207kg Bằng Đồng Đỏ Cho Chùa

Đại Hồng Chung 207kg Bằng Đồng Đỏ Cho Chùa được đúc thủ công hoàn toàn. Vì chất liệu chuẩn và kí thuật đúc tốt, chiếc Chuông có độ bền tốt.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)