Chuông Bát Tụng Kinh Bằng Đồng Vàng ĐK 14cm

Chuông Bát Tụng Kinh Bằng Đòng Vàng ĐK 14cm là dòng chuông cỡ nhỏ, đẹp nhưng có âm thanh hay, rất vang phù hợp cho nhiều không gian thờ.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)