Chuông Bát Tụng Kinh Đk 32cm Bằng Đồng Đỏ

Chuông Bát Tụng Kinh Đk 32cm Bằng Đồng Đỏ được đúc thủ công haofn toàn. Chiếc Chuông được xử lý nhẵn mịn, tiếng Chuông chuẩn.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)