Chuông Bát Tụng Kinh Bằng Đồng Đường Kính 15cm

1.200.000

Chuông bát tụng kinh đường kính 15cm đúc đồng vàng đẹp. Chuông khi đánh có chất lượng tốt, tiếng hay, ngân, nghe rất êm tai. Mẫu chuông phù hợp với không gian thờ tư gia, được sử dụng phổ biến.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)