Chuông Bát Tụng Kinh Đk 24cm Bằng Đồng Đỏ

Chuông Bát Tụng Kinh Đk 24cm Bằng Đồng Đỏ có chất lượng tốt, tiếng Chuông chuẩn. Sp được đúc thủ công hoàn toàn, bề mặt hoàn thiện.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)