Chuông Đồng 50kg

Chuông đồng 50kg được đúc theo yêu cầu khách hàng. Chuông được khách hàng và các thầy đánh giá cao về chất lượng, tiếng hay, vang, ấm. Sản phẩm được chế tác trực tiếp bởi nghệ nhân giỏi cơ sở Bảo Long.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)