Chuông Đồng 15kg

Chuông đồng 15kg là sản phẩm cỡ nhỏ, thích hợp cho không gian đình, đền, miếu, điện hay nhà thờ họ. Chuông đúc thủ công bằng đồng đỏ, tiếng hay, vang, không gây khó chịu.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)