Chiêng Đồng Đường Kính 80cm

Chiêng đồng đường kính 80cm được gò, thúc thủ công. Sản phẩm có chi tiết hoa văn tinh xảo, tiếng Chiêng vang hay.

Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)
Danh mục: